Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Digitális inspiráció

2014. január 29.

Szinte hihetetlen, hogy az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) huszonegy évvel ezelőtt, 1993 februárjában jelentette meg azóta is folyamatosan publikált elektronikus magazinjának, az Inspirációnak az első lapszámát.

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) honlapján olvasható leírásból kiderül, hogy elsősorban a viharos sebességgel fejlődő informatika és számítástechnika színvonalas és korszerű iskolai oktatásához kívántak és kívánnak segítséget nyújtani az Inspiráció című folyóirat rendszeres publikálásával. Tanárok és diákok egyaránt haszonnal forgathatják az ISZE oldaláról a 2006-os évfolyam óta letölthető kiadványokat. 
 
A régebbi számokat lapozgatva világosan körvonalazódik az igényesen szerkesztett magazin koncepciója: amellett, hogy a szűkebb értelemben vett informatikai szakma aktuális kérdéseit, újdonságait tárgyalják a szerzők, szó esik versenyekről és az ott elért eredményekről, a tanártovábbképzés kérdéseiről, de esettanulmányok is szerepelnek a – természetesen – színes fotókkal, hiperhivatkozásokkal bőségesen ellátott lapszámokban. Az Inspiráció 2013-as, huszadik évfolyamában négy, a tehetséggondozásra összpontosító különszám is kikerült a szerkesztők kezei közül. A következőkben ezeket tekintjük át röviden. 
 
A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) gondozásában megvalósuló Tehetséghidak Program 2. alprojektje a szülő, pedagógus és tehetséges fiatal kapcsolatrendszerének fejlesztését célozta: ennek jegyében született meg az Inspiráció Tehetséghidak különszáma. Ebben a program keretében országszerte megvalósult rendezvények közül válogattak a szerkesztők, közöltek róluk színes beszámolókat, melyeket a diákok szubjektív megjegyzései tettek teljessé. Tanulságos olvasmány a különböző településeken megvalósult, szülők, diákok és tanárok bevonásával elemzett filmklubokról szóló beszámoló, ahogy a leírásokból érezni, hogy a sikeres szülői életpályákat bemutató foglalkozások is erős hatással voltak a résztvevőkre. 
 
A további három 2013-as tehetségkülönszám a Nemzeti Tehetség Program (NTP) különböző kiírásaira készült el. Az általános iskolai kiadásban olvashatunk az ’Informatika a természettudományban’ című hatvan órás tehetséggondozó program felépítéséről. Az érdeklődők beszámolót találnak az ISZE egyhetes szentesi és hatnapos pásztói nyári táboráról. Fontos témát érint, amellett konkrét ötleteket is ad a tanórán kívüli tehetséggondozás feladataival és módszereivel foglalkozó cikk Fülöp Márta tollából. Az ISZE egyik büszkesége jól működő tehetséghálózata: a munkába frissen bekapcsolódó Sárszentmiklósi Általános Iskoláról és az abból már évek óta profitáló dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskoláról is készült portré. 
 
Szintén az NTP támogatásával születhetett meg az ISZE Tehetségsegítő Tanács különszáma. Gyarmathy Éva érdekfeszítő tanulmányt közöl a digitális technikának a fejlesztésben és tanításban elfoglalt helyéről, melyben a gyerekek számára egyre inkább és villámgyorsan természetes közeggé váló digitális technika mellett a műveltséget jelentő tevékenységek – így a művészetek, mozgás, stratégiai játékok – újraértékelésére biztat. Mielőtt konkrét javaslatokkal élne a cikkben, a szerző fontos megállapítást tesz: „A hivatalos oktatás a tudásszerzésnek egyre kisebb részét képezi, tehát a tanításnak meg kell küzdenie azzal a ténnyel, hogy az ismeretek könnyen elérhetővé váltak, és azzal is, hogy a gyerekek a korábbiaktól eltérő képességrendszerrel érkeznek az iskolába.” 
 
Fülöp Márta ezután olyan, tanórán kívüli módszerekről számol be, melyek kifejezetten az alulteljesítő tehetségek esélyteremtő tehetséggondozására alkalmasak. A cikkben részletezett feladat- és projektötletek között a tananyag vizualizálásától a rajzfilmkészítésen át a szófociig számos bevált módszer szerepel. Az ISZE középiskolás informatika szakmai tehetséggondozással foglalkozó ProgTankör Műhelyének felfedezettjei, az e lapszámban bemutatott Mérő László és Horváth János a Tehetséghidak 14. alprojektjében meghirdetett Határtalan lehetőségek kiírásával jutottak el külföldi versenyekre. Olvashatunk még a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató iskolákat összefogó SNI Műhelyről, továbbá gazdagító programokról vagy a diákmentorok bevonásával szervezett versenyfelkészítő szakkörről is.
 
Az Inspiráció negyedik tavalyi tehetségkülönszáma az ISZE Tehetségsegítő Tanácsának 2013. második féléves működésére koncentrált. A számok magukért beszélnek: a cikkeket hét város harminc tehetséggondozó szakembere írta, akik több mint egy tucat egyetemista diákmentor közreműködésével összesen 125 tanuló fejlesztésében működtek közre az általános iskola felső tagozatától egészen a középiskolai évfolyamokig. Gyarmathy Éva a tehetséghálózat fogalmáról írt tanulmányt, Fülöp Márta egy izgalmas tehetségvizsgálatot, az ISZE webprogramozás kooperatív tanulással tehetséggondozó programját mutatta be. Több írás foglalkozik az ISZE Kutatók Éjszakája program keretében megvalósult rendezvényekkel, továbbá a szakmai informatikai tehetségnappal is.
 
Az informatika tanárok életében különösen fontos a továbbképzések rendszere és minősége: az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák továbbképzésről több tanár beszámolóját olvashatjuk. Az ISZE és az országszerte hozzá kötődő műhelyek az NTP számos kiírásán nyertek: a rövid, tényszerű beszámolók ezekről a sikerekről tudósítanak. 
 
Az eredményes, a MATEHETSZ segítségével megvalósuló gazdagító programpárok bemutatása után az info-kommunikációs technológiák, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek módszertanáról szóló szövegek, továbbá Mérő Lászlónak, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Felfedezettjeink egyik fődíjasának a 28. Kínai Ifjúsági Tudományos Technológia és Innovációs Versenyen elért második helyezéséről, illetve itt bemutatott találmányáról olvashatunk – magától a feltalálótól.