Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Dublinban járt a Vadárvácska Óvoda

2018. október 1.

Tehetségpontunk, a Vadárvácska Óvoda is képviselte hazánkat az ECHA nyári konferenciáján. Az intézmény eddigi fontosabb szakmai mérföldköveiről, valamit a dublini tapasztalatokról az intézményvezető, Bene Józsefné által írt sorokban olvashatunk. 

A tiszaföldvári Vadárvácska Óvodáról

Az intézményünkben dolgozó óvodapedagógusok, és magam, az intézmény vezetője is elkötelezett vagyok a tehetséggondozás iránt. A tehetséggondozói rendszerünk kiépítésében, nagy segítségünkre volt a Matehetsz szervezete. 

2010-11-es években szervezett továbbképzéseiken gazdagítottuk elméleti tudásunkat a tehetséggondozásban, mindenki az érdeklődési területének megfelelően. Arra építetten alakítottuk ki tehetséggondozói tevékenységeinket. A további fejlesztést, az innovációk kidolgozását, gyakorlatfejlesztésünket, az eszköztárunk gazdagítását segítették a Matehetsz által kiírt pályázatok. A tehetseg.hu honlapon 3 jó gyakorlatunk került disszeminálásra.

2012-ben kapcsolódtunk a tehetségpont hálózathoz. Több alkalommal szerveztünk együttműködést hálózati partnereinkkel. Gyakorlati bemutatókat tartottunk, műhelymunkát szerveztünk, melyben kölcsönösen megismertük egymás gyakorlatát, megvitattuk a felmerülő kérdéseket.

2013-ban vállalkoztunk első alkalommal akkreditációra, melyet 2016-ban megújítottunk. Mindkét alkalommal Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést kaptunk. Az akkreditációban való részvételünk tovább fejlesztette rendszerlátásunkat, gyakorlatfejlesztésünket.

Az ERASMUS+ pályázati tevékenységünkben nemzetközi szinten is disszemináltuk tehetséggondozói tevékenységeinket. Tehetséggondozói, és hálózati tevékenységeink eredménymutatói alapján 2016-ban alkalmassá váltunk az Európai Tehetségpont Hálózathoz való csatlakozásra. Európai tehetségpontként elkészítettük a gyakorlatunkat bemutató absztraktot.

 

Dublinban járt a Vadárvácska Óvoda

A hálózat, kiemelkedő tehetséggondozói munkánkat elismerve, előadóként meghívta óvodánkat 2018. augusztus 8-11 között, Dublinban megrendezésre kerülő Európai Tehetségtanács (ECHA) konferenciájára. A szakmai fórum fő témája a 21. századi tehetséggondozó munka volt. Nagy öröm volt számunkra ez a megtisztelő felkérés, bemutatkozás lehetősége. A konferencián a plenáris előadások mellett alkalom volt a tehetséggondozás területén dolgozó kutatók és gyakorló szakemberek előadására, kutatásuk, és gyakorlatuk bemutatására is.

A Vadárvácska Óvoda képviseletében három fő vett részt a konferencián: Bártfai Istvánné innovátor profilú mesterpedagógus, Bene Józsefné intézményvezető, vezető profilú mesterpedagógus, Soós Antalné Molnár Erzsébet, előadó.

Az óvodánk jó gyakorlatának szekció előadását Soós Antalné Molnár Erzsébet, Szülői Közösség elnöke prezentálta. „Jó gyakorlatok és innováció az óvodai nevelésben: nyíladozó tehetségek” címmel. Bemutatásra került intézményünk tehetséggondozói rendszere, az egyéni fejlesztés, a gazdagító programok, és a tehetségműhelyek gyakorlata. 

Ezt követte a gyakorlatbemutatás. A bemutatott gyakorlat kidolgozója Bártfai Istvánné, Bonis Bona díjas, innovátor profilú mesterpedagógus. A „Hozd el a kupát!” c. programja, és annak gyakorlata  a sportos életmód megalapozását, a testi-kinesztetikus területen tehetségígéretet mutató óvodáskorú gyermekek fejlesztésének lehetőségét, annak mérhető eredményeit mutatta be. A tehetségműhely tevékenységei, választott módszerei bizonyítottan fejlődést eredményeztek a gyermekek kialakult képességeiben, kompetenciáikban. Megvalósult az egyes sportágak alapozása, a kötődést jelentő élmények által az aktív, sportos életmód igényének keltése. A bemutatott gyakorlat hangsúlyozza a tehetségígéretet mutató gyermekekkel való korai, életkoruknak megfelelő mozgásfejlesztést, és motiváció felkeltését a sportolás iránt. Egyúttal példát szeretne mutatni arra, hogy a digitalizálódás negatív társadalmi hatásai alól még könnyen ki lehet, és ki is kell zökkenteni a gyermekeket, a kiemelkedő speciális adottságokat mutató, és a legnagyobb aktivitást, motivációt képviselő területeik megcélzásával. Ezzel egy olyan bevált jó gyakorlatot mutattunk be, amely a 21. század gyermekeinek fejlesztését újszerű módszerek alkalmazásával biztosította.

Nagy öröm, hogy intézményünk tehetséggondozói tevékenységét nemzetközi hálózatban is disszeminálhattuk. Soós Antalné Molnár Erzsébet a Szülői Közösség elnöke erről így nyilatkozott:

„Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy intézményünket képviselve nemcsak nemzetközi szinten sikerült bemutatni programunkat, hanem a hálózaton keresztül elismerés és érdeklődés kísérte az előadásunkat, valamint a szakmai fejlődés tekintetében a legfrissebb eredményekkel és módszerekkel ismerkedhettünk meg az Egyesült Államoktól Taiwanon át Ausztráliáig, és neveléstudományi tananyag válhat az óvoda programjából, mely bizonyítottan életre szóló útravalóul szolgál gyermekeinknek.”

Óvodánk további meghívást kapott a záróceremónián is ismertetett biennális, 2019-es WCGTC tehetségkonferenciára, Nashville-be, a dubrovniki, következő ECHA konferenciára, és a IRATDE biennális világkonferenciára, Taipei-be.

Büszkeség számomra, hogy egy olyan intézmény vezetője vagyok, ahol ilyen tehetséges, motivált kollégák magas szintű szakmai tudásukkal kimagaslóvá emelik az intézményünk színvonalát.

 

Bene Józsefné

Vadárvácska Óvoda intézményvezető,

vezető profilú mesterpedagógus