Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Érdemes a magyar tehetségeknek a hazai felsőoktatásban továbbtanulni

2018. október 29.

A 2018. október 18-19-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett „Tehetséghíd a jövőbe” című V. Országos TDK-fórum fő témája ezúttal a tehetséges középiskolások magyarországi felsőoktatásba és a TDK-ba való bekerülésének elősegítése volt. 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) idén indított programjának célja, hogy előmozdítsa a középiskolákban és a felsőoktatásban oktatók párbeszédét és együttműködését, és ezzel hozzájáruljon ahhoz, hogy a tehetséges, magyar tizenévesek tanáraik segítségével megismerhessék a számukra rendkívül előnyös, hazai felsőoktatási pályalehetőséget, a TDK (Tudományos Diákkör) rendszerét, mielőtt a továbbtanulásról, a jövőjükről döntenek.

A 2018. október 18-19-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen „Tehetséghíd a jövőbe” címmel megrendezett V. Országos TDK-fórum fókuszában is a középiskolák, a magyar felsőoktatás és az OTDT együttműködése állt. A kétnapos fórumra a TDK-vezetők mellett a hazai és határon túli felsőoktatási intézményi és kari vezetők, az OTDT és szakmai bizottságainak tagjai, valamint a középiskolai vezetők és tanárok is meghívást kaptak, ezzel elindítva a párbeszédet.

Az V. Országos TDK-fórum egyik kiemelt fontosságú mozzanata volt az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) és az Élenjáró Gimnáziumok Igazgatóinak Grémiuma (ÉGIG) megállapodásának aláírása az együttműködés elindításáról, a magyar középiskolákban tanuló diákok tehetséggondozásának segítésére és a magyar felsőoktatás hallgatói tehetségprogramjának támogatására. A létrejött megállapodás célja a tehetségek azonosításának, menedzselésének, fejlesztésének és társadalmi hasznosulásának támogatása mellett az iskolai képzési programok és a felsőoktatás nyújtotta lehetőségek összekapcsolásával hidat építeni a középiskolából a felsőoktatáson keresztül a tudomány és a piac világába, valamint segíteni a tehetséges fiatalok hazai boldogulását, és ezzel hozzájárulni a magyar gazdaság hatékonyságának növeléséhez, a nemzet jövőjének biztosításához.

Balról: Prof. Dr. Mezey Barna, Dr. Szendrő Péter, Csapodi Zoltán

„Az OTDT elnökeként abban látom a sikeres magyar felsőoktatás jövőjét, hogy a tehetséges középiskolások a hazai felsőoktatásban tanuljanak tovább. Az OTDT a rendelkezésére álló eszközeivel ezért dolgozik azon, hogy már tizenéves korban, a továbbtanulási döntés előtt hozzásegíthesse a tehetséges diákokat a hazai felsőoktatásban rejlő lehetőségek megismeréséhez, tehetségük és pályájuk hazai kibontakoztatásához” - mondta Prof. Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke.