Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Érvényesülés vagy elkallódás?

2013. szeptember 25.

A tehetség társadalmi megítéléséről országos, reprezentatív közvélemény-kutatást készíttetett a MATEHETSZ. Cikksorozatunk az eredményekről - 5.

Hogyan érvényesülhetnek a tehetségek a mai Magyarországon? Léteznek-e hamis illúziók a tehetség boldogulásával kapcsolatban? Kinek az érdeke – akár gazdasági-pénzügyi szempontból –, hogy felkarolja a kimagasló képességű fiatalokat?
 
A tehetség karrier- és pálya-lehetőségeivel kapcsolatban ma Magyarországon egyfajta pesszimista hozzáállás jellemző. A vizsgálatban megkérdezettek többsége szerint a siker kizárólag külföldön lehetséges, a tehetség Magyarországon nem érték. Egybehangzó vélemény, hogy Magyarországon nincsenek meg sem anyagi, sem szakmai szempontból azok a lehetőségek, amelyek a tehetség kibontakoztatását igazán sikeressé tehetnék. Az az elképzelés él sokakban, hogy külföldön sokkal alázatosabban és nagyobb odafigyeléssel fordulnak a tehetséges gyerekek neveltetése, taníttatása iránt, ezáltal nagyobb kifutási lehetőséget, nagyobb ív bejárását biztosítják a számukra, mint itthon. 
 
A tehetséggel kapcsolatban a személyes beszélgetések során a válaszadók meglehetősen szkeptikus véleményeket is megfogalmaztak: nem hisznek abban, hogy a tehetség megtalálja az útját – ezt a többség hamis illúziónak tartja. A tehetség túl könnyen elkallódik, elsősorban ha nincs mögötte egy erős szülői-családi támogatás; ha a szülő kishitű, vagy nem támogatja, nem lát a gyermekében fantáziát.
 
Sokan említették a tehetség kibontakoztatását akadályozó legfontosabb okként a pénzhiányt. A tehetség kibontakoztatása ugyanis kifejezetten költséges, ami nem mindenki számára vállalható. A különféle eszközök beszerzése, a különórák, az utazások mind megterhelik egy család pénztárcáját. A válaszadók az egyik legnagyobb nehézségnek tekintik a kibontakoztatás megfelelő finanszírozását. 
 
Az emberek – és főleg a felnőttek – véleménye szerint a magyaroknak bár nagy hányada tehetséges, a tehetségek többsége nem tud sikeressé válni, miközben úgy vélik, külföldön a tehetség jobban érvényesül. A felnőttek szerint a tehetséges magyarok 71%-a elkallódik, nem érvényesül. A fiatalok ennek arányát alacsonyabbra (54%) becsülik. A tehetség az emberek szerint leginkább pénzhiány miatt nem tud eléggé kibontakozni Magyarországon, de fontos tényezőt jelent a tanulók véleménye alapján az önbizalom hiánya is. 
 
 
Miért kallódhat el ma egy tehetség Magyarországon? A felnőttek (bal oldali oszlop) és a tizenévesek (jobb oldali oszlop) válaszai alapján
 
 
A tehetség elkallódása azért veszélyes és káros, mert amúgy mindenki meg van győződve róla, hogy ha egy  tehetség ki tud bontakozni , akkor az végső soron az egész ország, a nemzet számára előnyös. A felnőttek 77%-a,a  fiatalok 74%-a szerint az egész ország számára haszonnal kecsegtet, ha egy tehetség kibontakozik és nem kallódik el.
 
 
Kinek lehet az előnyös, ha egy tehetség ki tud teljesedni? A felnőttek (bal oldali oszlop) és a tizenévesek (jobb oldali oszlop) válaszai alapján
 
A tehetséggel tehát egyértelműen foglalkozni kell – tartják a megkérdezettek. Meg kell adni a lehetőséget, hogy gyakorlással maximálisan kiaknázhassa a gyerek a benne rejlő lehetőségeket. Ennek színtere egyértelműen a közoktatáson kívül van, a közoktatást önmagában ugyanis kevésnek tartják a válaszadók, mert annak rendszere nem támogatja a tehetség kibontakozását.
 
A tehetség mindenképpen speciális foglalkozást igényel, amelynek színterei a különböző területekre szakosodott iskolák, egyesületek, klubok, foglalkozások.
Ennek fényében talán különös, hogy sem a vizsgálatba bevont szülők, sem a tanulók többsége nem érzi úgy, hogy a tehetséges személy bármilyen kötelességgel tartozik bárki felé, a tálentumról úgy vélekednek, hogy a tehetség nem tartozik elszámolással senkinek.
 
 
Az országos reprezentatív mintán végzett véleménykutatást a MATEHETSZ – Tehetséghidak program megbízásából a TNS Hoffmann végezte.