Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Hogyan gondozzuk a zenei tehetségígéreteket az óvodában?

2015. november 12.

Az Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsának új kiadványa

A kötetet Turmezeyné dr. Heller Erika, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar egyetemi docense méltatja:

"A szerző-szerkesztő az utóbbi években a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés mellett kötelezte el magát. Hazánkban e területre örvendetes módon nagy figyelem vetül, aminek köszönhetően gazdag szakirodalom érhető el magyar nyelven. A nemzetközi és hazai szakirodalom azonban az iskoláskorra, azon belül is főként a 10 évesnél idősebbekre koncentrál, ezért kevés, és főként kevés konkrét olyan megállapítást tesz, amely az óvodáskorúakra kiterjeszthető lenne. Ezért hiánypótló Nagy Jenőné célkitűzése, hogy a szakirodalom alapos ismeretének birtokában megfeleltesse a tehetséggondozás legfontosabb téziseit az óvodások életkori sajátosságaival, illetve az óvodai gyakorlattal, amelynek szintén avatott szakembere. A szó szoros értelmében úttörőnek mondható ez a vállalkozás, amely nagy segítség a gyakorlati pedagógiai munka számára.

Mint látjuk, a tehetséggondozó pedagógusok járatlan terepen keresik az utat, írásaikban ugyanakkor számos értékes ötlet olvasható. Nagyon helyesen döntött a szerző-szerkesztő, hogy az óvodai tehetséggondozás középpontjába a gazdagító tevékenységet helyezi, ebben az életkorban ugyanis ez a releváns megközelítés. A munka értéke, hogy a szakirodalom széleskörű feltárására épít, aminek további hozadéka, hogy az érdeklődő olvasó számára utat mutat a szakirodalomban való mélyebb tájékozódáshoz.

Összességében hiánypótló, fontos alkotásnak tartom a kiadványt, amely mind az óvodák szakmai színvonalának emelkedése, mind a tehetséggondozás érdekét szolgálja. Ez a munka nem az íróasztalfióknak készült, hanem az óvodapedagógusok szélesebb szakmai nyilvánosságához eljutva ki fogja fejteni szemléletformáló hatását.”

A kötet november 14-én az Óvodapedagógusok Országos Tehetségsegítő Tanácsa VIII. Tehetségkonferenciáján kerül nyilvános bemutatásra.