Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A Nemzeti Tehetség Program, működésben

2013. december 13.

Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa, pedagógusként pedig matematika és informatika szakos középiskolai tanár. A Nemzeti Tehetség Programról, társadalmi mobilitásról, tehetségsegítő szakemberek támogatásáról kérdeztük. 

Pontosan mi az Ön feladata az OFI-nál?
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben szakmai szolgáltatási főigazgató-helyettesként három központ – a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ, a Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, és a Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ – szakmai munkájáért vagyok felelős.
 
Az OFI Nemzeti Tehetségfejlesztési Központja pontosan mivel foglalkozik? 
A Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ 2012-ben jött létre az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben azzal a céllal, hogy az intézet tehetségsegítéssel kapcsolatos feladatait egyetlen szervezeti egységben lássa el, ezzel segítve a hatékonyabb működést. A központ létrejöttét követően két irodában végzi munkáját. Az egyik a Nemzeti Tehetség Programiroda, amely ellátja a Nemzeti Tehetség Program szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat, valamint az Arany János Programok (Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program) szakmai koordinációját. A másik, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága, amelynek feladata a felsőoktatási intézményekben folyó tudományos diákköri tevékenység országos koordinálása, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák országos szervezése, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák központi szervezése, az Országos Tudományos Diákköri Tanács és szakmai bizottságai működésének támogatása.
 
Számos pályázatot írtak ki az elmúlt években. Hány pályázat érkezett Önökhöz, ebből mennyi nyert támogatást?
Az EMMI 2011. évi fejezeti forrása 628 900 000 Ft volt. 17 pályázati kiírásra 2 389 pályázat érkezett, 827 nyertes pályázat részesült támogatásban, melyből 300 határon túli tanuló részesült Ady Endre-ösztöndíjban. Az EMMI 2012. évi fejezeti forrása 1 090 942 000 Ft volt. 34 pályázati kiírásra 1 459 pályázat érkezett, 851 nyertes pályázat részesült támogatásban. A 2011. évi munkaerőpiaci alap forrás 1 425 000 Ft volt. A 40 pályázati kiírásra 797 pályázat érkezett, 669 nyertes pályázat részesült támogatásban.
 
Mit tesz az egyenlő hozzáférés biztosítása, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése a gyakorlatban? 
Három nagy területen is történt támogatás. Az Új Köznevelés 69. évf. 4-5. számának Nemzeti Tehetség Program mellékletében is bemutattuk az elért eredményeket. Kiemelkedő tehetségfejlesztő munkát végeznek többek között a Snétberger Zenei Központban, a Bihari Állami Gondozottak Egyesületében és Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthonában. A roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítására három pályázat is megjelent. 2012-ben az NTP-RITP-11 kódú pályázatra beérkezett 55 pályázatból 42 részesült támogatásban 41 400 000 Ft értékben. 2013-ban az NTP-RITP-12-P kódú pályázatra beérkezett 40 pályázatból 30 részesült támogatásban 45 695 000 Ft értékben. 2013-ban még az NTP-RITP-MPA-12 felhívás is megjelent, ezen a 19 benyújtott pályázatból 16 részesült támogatásban 22 820 000 Ft értékben. A fogyatékkal élő tanulók, fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítását is három pályázat segítette. 2012-ben az NTP-FET-11 kódú pályázatra beérkezett 23 pályázatból 19 részesült támogatásban 19 000 000 Ft értékben. 2013-ban az NTP-FET-12-P kódú pályázatra beérkezett 20 pályázatból 18 részesült támogatásban 14 428 000 Ft értékben. 2013-ban megjelent még az NTP-FET-MPA-12 felhívás is, ezen a 14 benyújtott pályázatból 11 részesült támogatásban 9 774 000 Ft értékben. Az otthont nyújtó ellátásban, utógondozói ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítására is három felhívás jelent meg. 2012-ben az NTP-UGT-11 kódú pályázatra beérkezett 8 pályázat közül valamennyi támogatásban részesült, 9 600 000 Ft értékben. 2013-ban az NTP-UGT-12-P kódú pályázatra beérkezett 14 pályázatból 13 részesült támogatásban 10 000 000 Ft értékben. 2013-ban megjelent még az NTP-UGT-MPA-12 felhívás is, ezen a benyújtott 7 pályázat közül valamennyi támogatásban részesült, 6 253 000 Ft értékben.
 
Hogyan támogatják a tehetségsegítő szakembereket és szervezeteket? 
A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj 2013 tavasza óta ad lehetőséget a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző hazai és határon túli pedagógusok elismerésére. A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) a hazai és határon túli Tehetségpontok több mint 1000 tagot számláló hálózatán keresztül érte el a jelölésre legméltóbb szakembereket. A díjról és a díjazottakról részletek itt olvashatók.
A tehetségsegítő szakemberek elismerésére ebben az évben két alkalommal is sor került. A díjat először 2013 májusában vehette át 57 kiváló versenyfelkészítő pedagógus az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken elért sikereik elismeréseként. 2013 nyarán a 799 jelölt közül összesen 437 fő részesült három kategóriában kitüntetésben: „Kiváló versenyfelkészítő” díjban 202 versenyfelkészítő pedagógus, „Kiváló tehetséggondozó” díjban 170 tehetséggondozó, „Kiváló tehetségsegítő” díjat kapott 65 tehetségsegítő. Az oklevél mellett az első két kategória díjazottjai fejenként 400.000, a harmadik kategória díjazottjai 250.000 Ft pénzjutalomban részesültek. A díjak átadására 2013. augusztus 28-án ünnepi gálaest keretében került sor Budapesten, a Nemzeti Színházban. Az EMMI a Nemzeti Tehetség Program keretében idén először hirdette meg a Tehetségbarát helyi és nemzetiségi önkormányzat címet. A díjazottak: Balatonfüred, Szolnok, Tata és Szada önkormányzata, továbbá a hejőkeresztúri cigány kisebbségi önkormányzat és az Országos Roma Önkormányzat. A fődíjat elnyerő három helyi és két kisebbségi önkormányzat által delegált tanulók három programon vehetnek részt: egy tíznapos nemzetközi tanulmányúton – amelynek keretében meglátogatják a CERN kutatóközpontot – egy egyhetes művészeti alkotótáborban és egy egynapos múzeumpedagógiai programon. A különdíjas önkormányzat könyvcsomagot kapott.
 
Miképp segítik a hazai és a külhoni tehetségfejlesztő közösségek együttműködését? 
A hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló nyári tehetséggondozó programok, tehetséggondozó műhelyek és hozzájuk kapcsolódó szaktáborok támogatását két pályázat is segítette. Az NTP-TSZT-12-P kódú pályázatra beérkezett 55 pályázatból 19 részesült támogatásban 10 000 000 Ft értékben. 2013-ban megjelent még az NTP-TSZT-MPA-12 felhívás is, ezen az 56 beérkezett pályázatból 53 részesült támogatásban 83 582 000 Ft értékben. Jelentősnek tartom a határon túli hallgatók hazai TDK-programokon való részvételének, a határon túli felsőoktatási tehetséggondozó rendezvényeknek, táboroknak és a hazai és határon túli TDK-együttműködéseknek a támogatását, erre 23 996 000 Ft volt a támogatás.
 
Milyen módokon igyekeznek a magyar tehetségsegítő eredmények nemzetközi megismertetésére?
Budapesti Európai Tehetségközpontot a MATEHETSZ működiteti.
2012-ben jött létre a Budapesti Európai Tehetségközpont a Nemzeti Tehetség Program támogatásával. A Központ segíti a hazai és külföldi tehetséggondozó jó gyakorlatainak bemutatását, széles körű megismertetését. A hazai és a határon túli szervezetek együttműködése is lehetővé teszi, hogy megismerjék egymás tehetségsegítő eredményeit.