Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tehetségútlevél program

2014. május 26.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatásával elindította a Tehetségútlevél Programot. A Program célja, hogy a középiskolai tanulmányok során már azonosított és a felsőoktatásba felvételt nyert tehetséges fiatalok számára biztosítsa azt, hogy felsőfokú tanulmányaik közvetlen kezdetétől részt vehessenek a tudományos diákköri tevékenységben.

A TEHETSÉGÚTLEVÉL PROGRAMRÓL
egyszerűen és röviden

 

1. Mely iskolák vehetnek részt a Tehetségútlevél Programban?
Azok a középiskolák, amelyekben a 2012-2013. évben voltak olyan végzős diákok, akiket tanáraik, osztályfőnökük tehetségesnek ítélnek, és felvételt nyertek valamely felsőoktatási intézménybe.

2. Ki ajánlható a Tehetségútlevél Programba?
A 2014. év tavaszán azok a fiatal tehetségek, akik:
•    a 2012-2013. tanévben fejezték be középfokú tanulmányaikat,
•    a 2013-2014. tanévre felvételt nyertek valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe,
•    és valamely területen tanáraik-osztályfőnökük véleménye szerint különösen tehetségesek (középiskolai tanulmányaik alatt valamilyen okból kitűntek tehetségükkel.

3. Mi kell ahhoz, hogy a 2. pontban feltüntetett feltételeknek megfelelő fiatal bekerüljön a Tehetségútlevél Programba?
Tanári/osztályfőnöki ajánlás azon középiskolából, ahol a fiatal középfokú tanulmányait befejezte.

4. Hogyan tudnak a tanárok/osztályfőnökök fiatalokat ajánlani a Programba?
Ahhoz, hogy valamely tanár/osztályfőnök fiatal tehetséget tudjon ajánlania a Tehetségútlevél Programba, az szükséges, hogy regisztráljon a

http://regisztracio.tehetsegutlevel.hu

oldalon. A regisztráció mintegy 5 percet vesz igénybe. A regisztrációt követően megjelenő felületen „Az új hallgató ajánlása” pontra kattintva tudják a pedagógusok a fiatalra vonatkozóan a Tehetségútlevelet kiállítani, ezzel ajánlva a Tehetségútlevél Programba történő bekapcsolását.

5. Milyen adatok szükségesek a Tehetségútlevél kiállításához?
A cél az, hogy minél egyszerűbben lehessen tehetségeket ajánlani, ezért a kitöltendő mezők száma kevés.

  • A kötelezően kitöltendő adatok, mezők:
  • Az ajánlott tehetséges fiatal neve
  • A középiskola, ahol középfokú tanulmányait befejezte
  • A felsőoktatási intézmény és (ha van) kar, ahova felvételt nyert (csak így juthatnak el az adatai az intézményi/kari tudományos diákköri elnökhöz)
  • Az a tantárgy/tudományterület, amelyben a fiatal tehetséges (pl. matematika, történelem, rajz stb.)
  • Szöveges ajánlás, amiben röviden kifejtésre kerülnek azon eredmények, cselekmények, amelyek igazolják az ajánlott fiatal tehetségét

Az adatok kitöltése hallgatónként kb. 5-10 percet vesz igénybe.

6. Mi történik a kiállított Tehetségútlevéllel (az ajánlással)?
A kiállított Tehetségútlevél azon felsőoktatási intézmény/kar tudományos diákköri tanácsának elnökéhez kerül, ahova az Önök által ajánlott fiatal tehetség felvételt nyert (ezt az intézményt  és kart Önöknek kell jelölni az online felületen). Az illetékes tudományos diákköri tanács elnöke ezt követően felveszi a kapcsolatot az ajánlott hallgatóval, és kezdeményezi a bekapcsolódását a felsőoktatási tehetséggondozásba.

7. Kell-e fizetni a Tehetségútlevél Programban való részvételért?
A Programban való részvétel térítésmentes.

8. Mi az a TDK?
A tudományos diákkör (TDK) a felsőoktatás legnagyobb hatókörű és legelismertebb tehetséggondozó formája. A TDK keretében a hallgatók irányított önképzésben, tanulmányaik mellett bekapcsolódhatnak az egyetem/főiskola tudományos életébe. Ennek során önálló kutatásokat végezhetnek egy-egy mentortanár (témavezető) segítségével, így lehetőséget kapva a kötelező tanulmányokon felüli ismeretek elsajátítására. A TDK munkával elért eredményeket a hallgatók pályamunkában foglalják össze. A dolgozattal (alkotással) lehetőségük van részt venni intézményük TDK-konferenciáján, ahol megismerhetik pályatársaik munkáit, és szakértő bírálóktól kaphatnak visszajelzést, elismerést. Az intézményi TDK-konferencián jól szereplő pályaművek a zsűri javaslatára részt vehetnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), az országos döntőn. Az OTDK-t minden második év tavaszán az oktatási kormányzat, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével az Országos Tudományos Diákköri Tanács és az általa kiválasztott felsőoktatási intézmények/karok rendezik meg 16 tudományterületi szekcióban. Az előző évben, 2013-ban a XXXI. OTDK lebonyolítására került sor, amelyen összesen 4612 előadás hangzott el, a részt vevő hallgatók száma pedig meghaladta az ötezret.
Bővebb információ a TDK-ról: http://otdk.hu

9. Hol találok több információt a Tehetségútlevél Programról?
A Tehetségútlevél Programról bővebb információt a http://tehetsegutlevel.hu oldalon olvashat. Az oldal tartalmát folyamatosan frissítjük és a Tehetségútlevél Program eredményeit is itt teszi majd közzé.